iPad – praktický pomocník ve výuce

V úvodu semináře dojde k představení vývoje IT technologií směrem k tabletům a popíšeme si přednosti a případná úskalí těchto zařízení. Seznámíme učitele s dobrou praxí v tuzemsku i zahraničí. Popíšeme si zařízení, objasníme funkce, ovládání a uživatelské nastavení tabletu iPad. Představíme i možnost propojení s interaktivní tabulí či dataprojektorem.
Bude kladen velký důraz na didaktické zapojení iPadu do výuky. Budou představena možná řešení využití pro prezenční výuku, skupinovou a samostatnou práci. Ukážeme si možnosti zapojení zařízení při tvorbě projektů. Vyzkoušíme vhodné aplikace pro jednotlivé vyučovací předměty a nabídneme řešení komunikace ve třídě i mimo ni.

Praktický seminář. Účastníci budou procházet konkrétní úkoly, probíranou látku si osvojí na základě vlastní práce. Seminář je veden prezenční formou s možností zapůjčení tabletu do skupin.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: seminář je určen pro učitele základních a středních škol

Cena: 9 000 Kč + DPH do 8 účastníků, každý další účastník 500 Kč + DPH (maximální počet účastníků je 20)Přihlaste se k odběru novinek

Chcete-li být včas informováni o všech našich novinkách a speciálních akcích.

Zákaznická podpora